Upptäck

Smart Control-
teknologin

NiQuitin plåsterteknologi ger en snabb och kontrollerad utsöndring av nikotin under dygnet för kontroll i 24 timmar.

NiQuitin plåster