Rättsligt meddelande

NiQuitin (nikotin) är receptfria läkemedel för rökavvänjning. NiQuitin finns som sugtablett, medicinskt tuggummi och som depotplåster. 18 års åldersgräns gäller vid köp av receptfria nikotinprodukter. Gravida bör rådfråga läkare. Läs bipacksedeln noga innan användning .Omega Pharma Nordic AB, Tel: 08-59 00 29 00