Frågor 1

Frågor 2

Frågor 3

Frågor 4

Frågor 5

Frågor 6

Frågor 7

**Anpassad med tillstånd från Karl Fagerström, 1984.

För en uppdaterad, publicerad version se: Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. Fagerströms test för nikotinberoende: en revision av Fagerströms frågeformulär om tolerans. Br J Addict 1991;86:1119-27.

Fagerströms test för nikotinberoende: en revision av Fagerströms frågeformulär om tolerans. Br J Addict 1991;86:1119-27.