Vi hittade 39 resultat för sökordet:
 • Vilken styrka på NiQuitin nikotontuggummi ska jag använda?
  • Om du vanligtvis tar din första cigarett inom 30 minuter efter att du vaknat ska du använda NiQuitin 4 mg nikotintuggummi. Om du börjar röka mer än 30 minuter efter att du vaknat ska du välja NiQuitin 2 mg nikotintuggummi.

 • Hur ofta ska jag ta NiQuitin nikotintuggummi?
  • Tugga ett NiQuitin nikotintuggummi när du känner suget efter att röka. Rekommendationen är att tugga mellan 8 och 12 tuggummin per dag, men ta inte fler än 15 per dag. Minska din användning av tuggummin gradvis till endast 1 eller 2 per dag tills du är nikotinfri.

 • Kan jag äta eller dricka när jag tuggar NiQuitin tuggummi?
  • Du bör inte äta eller dricka när du tuggar NiQuitin nikotintuggummi. Mat och dryck kan störa nikotinupptaget från tuggummit, så därför rekommenderar vi att du inte har något annat i munnen samtidigt som du tuggar på det.

 • Kan jag dricka alkohol när jag använder NiQuitin nikotintuggummi?
  • Du kan dricka alkohol när du använder NiQuitin nikotintuggummi. Men du bör inte dricka varken alkohol eller andra drycker just när du tuggar på tuggummit. Du bör kanske undvika alkohol (särskilt i sociala sammanhang) om du förknippar det med rökning.

 • Vad ska jag göra om jag råkar röka när jag använder NiQuitin nikotintuggummi?
  • Om du har rökt en cigarett eller två men vill sluta så kan du fortsätta att använda NiQuitin nikotintuggummi. Om du har börjat röka igen så är det bättre att du sätter ett nytt datum för när du ska sluta och försöker igen när du är redo.

   Det kan öka dina chanser att sluta röka om du deltar i ett stödprogram. Kontakta Sluta-röka-linjen på www.slutarokalinjen.se eller på telefon 020-84 00 00.

 • Kan jag tugga mer än ett NiQuitin nikotintuggummi åt gången?
  • Du bör inte tugga mer än ett NiQuitin nikotintuggummi åt gången. Varje tuggummi är utformat för att utsöndra exakt rätt mängd nikotin för att lindra ditt röksug och dina abstinensbesvär.

   Tugga 8–12 tuggummin per dag, upp till max 15 st. Minska gradvis antalet tuggummin du tuggar per dag tills du inte behöver dem längre.

 • Vad händer om jag tuggar för många NiQuitin tuggummin?
  • Om du använder för många tuggummin så kommer effekterna att likna de som du får om du röker fler cigaretter än du brukar – du kan känna dig illamående, yr och må allmänt dåligt. Om du är orolig ska du sluta använda NiQuitin nikotintuggummi och uppsöka läkare eller annan sjukvårdspersonal. Visa dem om möjligt förpackningen eller den medföljande bipacksedeln.

 • Vad händer om ett barn äter NiQuitin nikotintuggummi?
  • Tecken på överdosering kan vara huvudvärk, illamående och kräkningar, magsmärtor och diarré. Om du misstänker nikotinförgiftning hos ett barn ska du omedelbart kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, tel. 112. Visa dem om möjligt förpackningen med NiQuitin eller den medföljande bipacksedeln.

   Förvara NiQuitin nikotintuggummi och andra hjälpmedel för att sluta röka på säker plats utom syn- och räckhåll för barn.

 • Kan personer som röker handrullade cigaretter använda NiQuitin nikotintuggummi?
  • Du kan använda NiQuitin nikotintuggummi om du vill sluta röka handrullade cigaretter helt. Om du tar din första handrullade cigarett inom 30 minuter efter att du vaknat ska du använda NiQuitin 4 mg nikotintuggummi. Om du börjar röka mer än 30 minuter efter att du vaknat ska du välja NiQuitin 2 mg nikotintuggummi.

   Tugga ett NiQuitin nikotintuggummi när du känner suget efter att röka, upp till totalt 8–12 per dag. Minska din användning gradvis till endast 1 eller 2 tuggummin per dag tills du är nikotinfri.

 • Hur bör jag sätta på NiQuitin nikotinplåster?
  • Sätt på NiQuitin plåster på en ren, torr och relativt hårfri del av kroppen, t.ex. överarmen, ryggen eller bröstet. Använd inte oljor eller lotion på huden innan du sätter på plåstret eftersom det kan göra att plåstret inte fastnar ordentligt. 

   Varje NiQuitin plåster är individuellt förpackat. Skär upp förpackningen runt den streckade linjen, eller vik utefter linjen och riv från hörnet. Dra av den bakre plastfilmen från plåstret och tryck den klibbiga sidan ordentligt mot huden i 10 sekunder.

   Sätt bara på ett plåster i taget. Klipp inte sönder plåstret i två eller fler delar.